Xem tuổi sinh con hợp tuổi với cha Quý Dậu - 1993 và mẹ Bính Ngọ - 1966

Việc Xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Bởi vậy các bậc làm cha làm mẹ thường rất đắn đo trong việc chọn năm sinh con, gửi gắm biết bao mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho con.

Bên dưới là công cụ xem tuổi sinh con - lựa chọn năm sinh con hợp với vận mệnh của cha mẹ, hợp với phong thủy. Nếu bạn đang phân vân trong việc lựa chọn năm sinh bé, xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin để có thể tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhập ngày sinh dương lịch tuổi vợ và chồng để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

Tuổi chồng
Tuổi vợ
XEM KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

Luận giải Chồng Quý Dậu - 1993 và Vợ Bính Ngọ - 1966 sinh con năm 2023 (Quý Mão) có hợp không?

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Quý: Bình Dậu - Mão: Lục xung Kim - Kim: Bình Đoài - Tốn: Lục sát Kim - Mộc: Tương khắc 2
Mẹ Bính - Quý: Bình Ngọ - Mão: Lục phá Thủy - Kim: Tương Sinh Cấn - Tốn: Tuyệt mạng Thổ - Mộc: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con trai năm 2023 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Quý: Bình Dậu - Mão: Lục xung Kim - Kim: Bình Đoài - Khôn: Thiên y Kim - Thổ: Tương Sinh 6
Mẹ Bính - Quý: Bình Ngọ - Mão: Lục phá Thủy - Kim: Tương Sinh Cấn - Khôn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con gái năm 2023 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Luận giải Chồng Quý Dậu - 1993 và Vợ Bính Ngọ - 1966 sinh con năm 2024 (Giáp Thìn) có hợp không?

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Giáp: Bình Dậu - Thìn: Lục hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Chấn: Tuyệt mạng Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Giáp: Bình Ngọ - Thìn: Bình Thủy - Hỏa: Tương khắc Cấn - Chấn: Lục sát Thổ - Mộc: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con trai năm 2024 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Giáp: Bình Dậu - Thìn: Lục hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Chấn: Tuyệt mạng Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Giáp: Bình Ngọ - Thìn: Bình Thủy - Hỏa: Tương khắc Cấn - Chấn: Lục sát Thổ - Mộc: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con gái năm 2024 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Luận giải Chồng Quý Dậu - 1993 và Vợ Bính Ngọ - 1966 sinh con năm 2025 (Ất Tị) có hợp không?

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Ất: Bình Dậu - Tị: Tam hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Khôn: Thiên y Kim - Thổ: Tương Sinh 7
Mẹ Bính - Ất: Bình Ngọ - Tị: Bình Thủy - Hỏa: Tương khắc Cấn - Khôn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 5

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con trai năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Ất: Bình Dậu - Tị: Tam hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Tốn: Lục sát Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Ất: Bình Ngọ - Tị: Bình Thủy - Hỏa: Tương khắc Cấn - Tốn: Tuyệt mạng Thổ - Mộc: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con gái năm 2025 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Luận giải Chồng Quý Dậu - 1993 và Vợ Bính Ngọ - 1966 sinh con năm 2026 (Bính Ngọ) có hợp không?

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Bính: Bình Dậu - Ngọ: Bình Kim - Thủy: Tương Sinh Đoài - Khảm: Họa hại Kim - Thủy: Tương Sinh 6
Mẹ Bính - Bính: Bình Ngọ - Ngọ: Tam hình Thủy - Thủy: Bình Cấn - Khảm: Ngũ quỷ Thổ - Thủy: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 4/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con trai năm 2026 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Bính: Bình Dậu - Ngọ: Bình Kim - Thủy: Tương Sinh Đoài - Khôn: Thiên y Kim - Thổ: Tương Sinh 8
Mẹ Bính - Bính: Bình Ngọ - Ngọ: Tam hình Thủy - Thủy: Bình Cấn - Khôn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 5

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con gái năm 2026 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

Luận giải Chồng Quý Dậu - 1993 và Vợ Bính Ngọ - 1966 sinh con năm 2027 (Đinh Mùi) có hợp không?

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Đinh: Tương khắc Dậu - Mùi: Bình Kim - Thủy: Tương Sinh Đoài - Ly: Ngũ quỷ Kim - Hỏa: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Đinh: Bình Ngọ - Mùi: Lục hợp Thủy - Thủy: Bình Cấn - Ly: Họa hại Thổ - Hỏa: Tương Sinh 6

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con trai năm 2027 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Đinh: Tương khắc Dậu - Mùi: Bình Kim - Thủy: Tương Sinh Đoài - Càn: Sinh khí Kim - Kim: Bình 6
Mẹ Bính - Đinh: Bình Ngọ - Mùi: Lục hợp Thủy - Thủy: Bình Cấn - Càn: Thiên y Thổ - Kim: Tương Sinh 8

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con gái năm 2027 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

Luận giải Chồng Quý Dậu - 1993 và Vợ Bính Ngọ - 1966 sinh con năm 2028 (Mậu Thân) có hợp không?

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Mậu: Tương hợp Dậu - Thân: Bình Kim - Thổ: Tương Sinh Đoài - Cấn: Diên niên Kim - Thổ: Tương Sinh 9
Mẹ Bính - Mậu: Bình Ngọ - Thân: Bình Thủy - Thổ: Tương khắc Cấn - Cấn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 5

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con trai năm 2028 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Mậu: Tương hợp Dậu - Thân: Bình Kim - Thổ: Tương Sinh Đoài - Đoài: Phục vị Kim - Kim: Bình 8
Mẹ Bính - Mậu: Bình Ngọ - Thân: Bình Thủy - Thổ: Tương khắc Cấn - Đoài: Diên niên Thổ - Kim: Tương Sinh 6

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu - 1993 và Vợ tuổi Bính Ngọ - 1966 sinh con gái năm 2028 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại

Xổ Số Hôm Nay